ข่าวผู้บริหารสถ. ประชุมติดตามข้อมูลหรือประเด็นที่ถูกอภิปรายซักถามในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
 


วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4201 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามข้อมูลหรือประเด็นที่ถูกซักถามในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามข้อมูลหรือประเด็นที่ถูกอภิปรายซักถามในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมถึงแนวทางการจัดทำข้อมูลหรือประเด็นที่ถูกอภิปรายซักถามในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 108