ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 132 ปี 1 เมษายน 2567
 


วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ กระทรวงมหาดไทย - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 132 ปี วันที่ 1 เมษายน 2567 พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี และนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมในพิธี
 


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย สักการะศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยหลั่งน้ำจากพระสังข์ที่ป้ายพระนาม ?ดำรงราชานุภาพ? เสร็จแล้วเจิม ถวายพวงมาลัย โปรยดอกไม้ และวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ จุดธูป เทียนที่เครื่องทองน้อย และที่โต๊ะเครื่องสังเวย ผู้บริหารระดับสูงร่วมปักธูปบริวารทั้งหมดที่เครื่องสังเวย โหร พราหมณ์ อ่านคำบวงสรวงเพื่อถวายสักการะ จบแล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำสดุดี และตรวจเยี่ยมแถวข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นอันเสร็จพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะฯ
 


ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 05.30 น. มีส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมวางพุ่มดอกไม้ โดยนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดี สถ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในนามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย
 


จากนั้น ในเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี อดีตเสนาบดี อดีตรัฐมนตรี อดีตผู้บริหารระดับสูง และอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 132 ปี 1 เมษายน 2567 โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายไทยธรรม ภัตตาหาร และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 82