ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เป็นประธานในพิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศและตราตั้งเจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต 1
 


วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 18.19 น. ณ วัดแม่อีด ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศและตราตั้งเจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต 1 ของพระครูประโชตพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดแม่อีด ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยในเวลา 17.00 น. เป็นขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศ จากวันอินทาราม เข้าสู่บริเวณพิธีวัดแม่อีด จากนั้น เวลา 18.39 น. ประธานในพิธีอ่านสัญญาบัตร พระสงฆ์ 199 รูป เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้ว ประธานในพิธีอ่านประกาศตราตั้งเจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต 1 พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้น เป็นการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
 


อธิบดี สถ. กล่าวว่า "ในนามของพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ ขอกราบนมัสการแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูประโชติพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดแม่อีด ในโอกาสฉลองสมโภชสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ และตราตั้งเจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต 1 พระคุณท่านเป็นศูนย์รวมแห่งความดี ความเลื่อมใสศรัทธาของชาวตำบลเชียงดาว เป็นที่พึ่งทางใจแก่ประชาชนโดยทั่วไป และอบรมสั่งสอนพวกเราทั้งหลายในสิ่งที่พระคุณท่านปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง โดยมีพระคุณท่านเป็นแบบอย่าง นอกจากการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนแล้ว พระครูประโชติพัฒนคุณ ยังให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้อื่นในอีกหลายด้าน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ อันเป็นการบำเพ็ญทานอย่างสม่ำเสมอ ในโอกาสที่พระคุณท่านได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลในครั้งนี้ ยังความภาคภูมิใจและปลื้มปีติแก่พวกเราชาวตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และจะขอน้อมนำเอาวัตรปฏิบัติของพระคุณท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป"
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 87