ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง
 


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการทำงานให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง และได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายธีระพงษ์ แจ้งประไพ ท้องถิ่นอำเภอละอุ่น เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลท้องอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 213