ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหงาว จังหวัดระนอง
 


วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ วัดบ้านหงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมลงพื้นที่
 


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กราบสักการะ "หลวงพ่อดีบุก" พระพุทธรูปประธานพระอุโบสถวัดบ้านหงาว แล้วเยี่ยมชมบูธกิจกรรมตำบลเข้มเข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหงาว และผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอเมืองระนอง อาทิ "โครงการฅนระนองไม่ทิ้งกัน" นำเสนอการจัดทำกองทุนบุญจากขยะรีไซเคิล โดยผู้ใหญ่ถาวร รถแก้ว ซึ่งได้รับบริจาควัสดุรีไซเคิลในตำบลหงาว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2566 สามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิลสู่หลุมฝังกลบทั้งสิ้น 2,463.3 กิโลกรัม และจำหน่ายเป็นรายได้นำเข้ากองทุน ทั้งสิ้น 5,614 บาท
 


โดยเงินที่ได้รับได้รวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยคนยากไร้และสนับสนุนการกุศลและงานฌาปนกิจในชุมชนหงาว "ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ความดี" บ้านทุ่งหนาว หมู่ 2 ตำบลหงาว โดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับเคลื่อนเสริมสร้างความยั่งยืน ด้วยการรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว ตามโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" โดยมีพันธุ์ไม้ อาทิ พริก กระเพรา กระชาย กาหยู มะเขือม่วง ผักชีฝรั่ง ผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ผลิตภัณฑ์ผ้ากลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านห้วยปลิง ผ้าปาเต๊ะปัก กลุ่มบุปผาผ้าปักเมืองระนอง การสาธิตการเลี้ยงพันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์ไก่พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ดินไทยบ้านปั้นดิน ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีตำบลหงาว ผ้าเพ้นท์ลายทับพระยาผ้าเพ้นท์ น้ำนมกาหยู ลอ กอ ยอก ก๊กซิมบี้ จากชมรมผู้สูงอายุตำบลหงาว
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 130