ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
 


วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่น เซนเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานสรุปประเด็นสำคัญตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบหมายให้ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดี สถ. เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย สำหรับ การประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 17 - 18 กันยายน 2566 และในวันที่ 18 กันยายน 2566 เป็นการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 203