ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่ ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 พร้อมรับฟังปัญหาการค้าชายแดน ยาเสพติด และกลุ่มชาติพันธุ์
 


วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อพูดคุยประเด็นการค้าชายแดน (NEC) และยาเสพติด รวมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมลงพื้นที่
 


นายกรัฐมนตรีและคณะได้ตรวจเยี่ยมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา รวมทั้งตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากรแม่สาย และรับทราบรายงานสภาพปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณสะพานดังกล่าวจากนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสวัสดีและทักทายประชาชนที่มาให้การต้อนรับจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
 


จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้พบปะกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ก่อนรับฟังและพูดคุยประเด็นการค้าชายแดน (NEC) และยาเสพติด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 141