ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะริมแม่น้ำกก
 


วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 11.20 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะริมแม่น้ำกก หลังจากที่ได้มีการขยายโครงการต่อเนื่องออกไปอีก 5 กิโลเมตร เพื่อคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอย่างเต็มศักยภาพ จากแนวนโยบายพัฒนาพื้นที่รกร้างและการบุกรุกให้กลายเป็นสวนสาธารณะ มีที่ออกกำลังกาย และเป็นลานกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและชาวเชียงรายในพื้นที่โดยรอบ โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 112