ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย และร่วมพบปะนักเรียนในพิธีมอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
 


วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพบปะนักเรียนในพิธีมอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (เลข 0) สำหรับเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นตัวอักษร G ในเขตพื้นที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักทะเบียนอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมในพิธี โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงราย และพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รับบริการดาวน์โหลด Application ThaiD โดยมีปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้คำแนะนำวิธีดาวน์โหลดและใช้งานกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 70