ข่าวผู้บริหารสถ. ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลบริการภาครัฐผ่านระบบ e-Service และแอปพลิเคชันต่างๆ
 


สถ. ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลบริการภาครัฐผ่านระบบ e-Service และแอปพลิเคชันต่างๆ
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 321