ข่าวผู้บริหารนายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 


นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 507