ข่าวกิจกรรมสถจ. พะเยา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา มอบถุงยังชีพ
 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และเจ้าหน้าที่ แจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 220 โหล (2,640 ขวด) และถุงยังชีพ 147 ชุด ให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย (น้ำกว๊านเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้ง 2 หมู่ ณ ตำบลแม่ใส บ้านร่องไฮหมู่ที่ 1 และบ้านสันช้างหินหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จำนวนผู้เข้าชม 60