ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ร่วมกับสมัชชาสุขภาพเครือข่าย จังหวัดชัยภูมิประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ภาพกิจกรรม ทจ.หนองคาย มอบหมาย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริม ให้ออกตรวจเยี่ยมโครงการคัดเลือกตลาด อปท. อ.รัตนวาปี
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายฯ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.นธ ได้ออกตรวจตลาดสด ทต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยใช้หลักเกณฑ์ตามโครงการคัดเลือกตลาดสด
ภาพกิจกรรม ทจ.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๐ อบต.นาข่า/ทต.วัดธาตุ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ได้ออกตรวจตลาดสด ทม.ตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยใช้หลักเกณฑ์ตามโครงการคัดเลือกตลาดสด
ภาพกิจกรรม สถจ.นธร่วมตรวจพื้นที่ของคณะส่วนหน้า เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย และคณะ
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ลงนามในสัญญาจ้าง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ผู้ตรวจราชการกรม สถ.ได้มาตรวจประเมินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พร้อมผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของอปท.
ภาพกิจกรรม ผู้ตรวจราชการกรม สถ.ได้มาตรวจประเมินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรม กิจกรรม" รู้กฎหมาย ได้ประโยชน์ " ประจำปี ๑๕๖๐
ภาพกิจกรรม ทจ.หนองคาย มอบหมาย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริม ให้ออกตรวจเยี่ยมโครงการคัดเลือกตลาด อปท. อ.ท่าบ่อ
ภาพกิจกรรม การติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรม การติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม
ภาพกิจกรรม การติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม การติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จังหวัดยโสธร จังหวัดสกลนคร

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 110,645
  • 9