ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดประชุม ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.มุกดาหาร จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าจากข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมการสร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการยโสธร จังหวัดสะอาดดี ประจำปี ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการช่าง หลักสูตรการคำนวณราคากลางฯ
ภาพกิจกรรม ข้าราชการ สถจ.ยะลา ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดยูปาราม ยุโป
ภาพกิจกรรม สถจ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม ทถจ.ตรัง ประชุมคณะทำงานฝ่ายรักษาความสะอาด งานกาชาดตรัง ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.กระบี่จัดการประชุมเร่งรัดการดำเนินการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้ออกตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการฯของ อบต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ภาพกิจกรรม สถจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นฯ
ภาพกิจกรรม ขอเชิญประชุมพิจารณาการกำหนดร่างวิสัย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สถ.
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเส้นทางขึ้นป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 143,409
  • 34