ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ภาพกิจกรรม สถจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควันป้องกันไฟป่า" ประจำปี ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง จัดประชุม ก.ท.จ.ตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล พร้อมคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของอปท.ในพื้นที่อ.จะนะ จำนวน ๒ แห่ง
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบโล่และรางวัลพร้อมเกียรติบัตรครู
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติและอ่านสารวันครู ในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ทถจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อปท.ร่วมกับผู้ตรวจราชการ สถ.
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 163,952
  • 4