ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อบต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย หน.ผต.สถ. เขต ๑๕ ลงพื้นที่เขตตรวจราชการตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติราชการของ สถจ.ยะลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที ๑/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมผู้แทนจิตอาสาเฉพาะกิจจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ที่ จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(งบเงินอุดหนุนเฉพาะ)
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ สถจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญพระเมรุมาศจำลอง
ภาพกิจกรรม นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ ๑๙๖ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.ปัตตานีจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดปัตตานี
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ประชุมข้อราชการหัวหน้ากลุ่มงานฯ และท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ๑ปีฯ
ภาพกิจกรรม พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่รับราชการมาครบ ๒๐ ปี และ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ทถจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตรัชกาลที่ ๙
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับ นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ ทจ.กาฬสินธุ์ และนำไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีอุปสมบทเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 114,818
  • 75