ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายชานน วาสิกศิริ ผต.สถ. เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อปท. จ.สิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม สถจ.สมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพระราม ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ มอบท่อส่งน้ำตามโครงการวางท่อส่งน้ำผาทิพย์ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. ปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา จัดประชุมคณะทำงาน เดินหน้าสงขลาสะอาด เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม การออกตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ บรรยายให้ความรู้โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงและแก้ไขปัญหาปลากระพงในกระชัง
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.กาญจนบุรี ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาพกิจกรรม วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายชำนาญ ศรีพารา สถจ.นค.ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ออกตรวจโรงงานในการเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยในโรงงาน
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ติดตามการบริหารจัดการตลาดน้ำ เทศบาลตำบุลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส และ สถอ.ทุกอำเภอ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 103,348
  • 2