ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ครั้งที่ ๑๕
ภาพกิจกรรม ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จังหวัดเลย บริจาคเงิน จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลเลยสู้โควิท - ๑๙
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานในพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดส่งมอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื่อไวรัส
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ​เชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ​กรณี​ฉุกเฉิน
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมตรวจรับหน้ากากอนามัย (surgical mask)
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย
ภาพกิจกรรม สถจ.สมุทรสงคราม ร่วมการตรวจเยี่ยมการแจกหน้ากากอนามัยของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมตรวจรับหน้ากาก​อนามัย​ (surgical mask)
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส รายงานตัวข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ครั้งที่ ๔
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา รับรายงานตัวข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน ๑๑ คน
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ทถจ.เลย ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อ.ท่าลี่

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 167,166
  • 28