ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีป้าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม ประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม การบรรยาย ศาสตร์พระราชา,หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา ๙๐๔ และการสร้างวินัยชาติ คุณธรรม จริยธรรม
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของ อปท. ครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรม สถจ.น่าน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดให้มีการลงนาม ( MOU ) Cluster ขยะ
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม สถจ.น่าน จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบสวนฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส เข้าร่วมพิธีวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่จัดโดย เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนราธิวาส
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการมูลฝอย

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 146,712
  • 29