ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมงานพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครพนม
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา เทศบาลทำบลท่าสาป
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเตง
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ ออกตรวจติดตามและนิเทศตามผลการดำเนินงานของ อบต.ควนโดนและทต.ควนโดน
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ ออกตรวจติดตามและนิเทศตามผลการดำเนินงานของ อบต.วังประจันและอบต.ควนสตอ
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล พร้อมด้วย นายก อบต.ควนสตอ สำรวจความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูกระโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล และคณะ ออกตรวจเยี่ยม ศพด.ตำบลวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
ภาพกิจกรรม จังหวัดเลย รับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ (กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง)
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ ออกตรวจติดตามและนิเทศตามผลการดำเนินงานของ อบต.ทุ่งนุ้ย ,อบต.ย่านซื่อ
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานของ สถจ.สตูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ประธานการประชุมทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ร่วมประชุมการรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๖ วัดเมืองยะลา
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา รับรายงานตัว ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 170,869
  • 6