ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถจ.เลย จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประกอบประเพณีวันสารทเดือนสิบ หรือพิธีส่งเปรต ณ วัดถ้ำคูหาภิมุข
ภาพกิจกรรม พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ข้าราชการที่รับราชการมาครบ ๒๕ ปี และ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทีมแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
ภาพกิจกรรม สถจ.เลย จัดทำโครงการ สำนักงานปลอดขยะ (Zero Waste Office) ร่วมกับผู้ประกอบการ มารับซื้อขยะรีไซเคิ้ล
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล เป็นวิทยากรบรรยายการปฏิบัติงานอย่างไรให้ถูกระเบียบและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรม สถจ.เลย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.สตูล จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล พร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสตูล มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด อปท.
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ร่วมพิธีเปิดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองสตูล (สนามกีฬารัชกิจประการ)
ภาพกิจกรรม สถจ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท.ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ภาพกิจกรรม จังหวัดน่าน ประกาศจังหวัดสะอาด
ภาพกิจกรรม ทถจ.นครพนม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระเบียบและกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับใหม่และภารกิจงานของเทศบาลตำบลฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยจังหวัด
ภาพกิจกรรม สถจ.สกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.เลย ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 177,608
  • 2