ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถจ.เชียงราย จัดประชุมการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมการประชุมเตรียมการการจัดงานหลักเมืองฯ ประจำปี ๒๕๖๔
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครพนม
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ภาพกิจกรรม นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ สถ. ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ภาพกิจกรรม ทถจ.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมชมนวัตกรรมก้อนเทียนหอมก่อไฟ และเยี่ยมชมการจัดการขยะชุมชนของชุมชนหนองเงิน
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม "Digital platform to be smart city
ภาพกิจกรรม สถจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ประธานการประชุม คกก.อำนวยการทดสอบ RT ชั้น ป.๑ และ NT ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ผู้ตรวจ สถ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.อัตดีนีย๊ะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ภาพกิจกรรม สถจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจราชการในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ประชุมรับฟังนโยบายจากนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ผต.สถ.
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑๔ และ ศบค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑๗
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการทำอะไร ได้มากกว่าที่คิด
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปท.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล มอบหมายให้ นสถ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดกรรมกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล มอบหมาย ผอ.กง.บถ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล เข้าร่วมประชุม คกก.ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สตูล

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 183,964
  • 34