ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ทถจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา
ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ ฟังบรรยาย สบายๆ สไตล์ ป.ป.ช.หัวข้อ หัวข้อ
ภาพกิจกรรม สถจ. ชัยภูมิ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครอ
ภาพกิจกรรม ทถจ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. จังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ สงขลาเกมส์
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ตรวจนิเทศและติดตามงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๐)
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ตรวจนิเทศและติดตามงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๐)
ภาพกิจกรรม สถจ.น่าน จัดประชุมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.ระนอง ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการรักษาความสะอาดบริเวณภูเข้าหญ้า
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.ยะลา) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.สมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพระราม ๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม ทจ.หนองคาย ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
ภาพกิจกรรม มหกรรการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่๒๕ ณ.จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ของ อบต.กรงปินัง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 106,501
  • 2