ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ทถจ.เลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สถจ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2564
ภาพกิจกรรม ทถจ.เลย ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 8/2564
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา (ก.จ.จ.ยะลา) ครั้งที่ 8
ภาพกิจกรรม ทถจ.พังงา เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ค
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2564
ภาพกิจกรรม ทถจ.พังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2564
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2564
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการตรวจติดตามตลาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2564
ภาพกิจกรรม ทถจ.พังงา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินที่ดินในเขตจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2564
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล เข้าเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2564
ภาพกิจกรรม ทถจ.เลย ร่วมพิธีมอบธงฟ้าโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดโควิด-19 (หมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า)
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2564
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2564
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2564
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ร่วมมอบถุงยังชีพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดยะลา

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 194,588
  • 9