ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ทถจ. อุทัยธานีร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.อด.เข้าร่วมประชุมหารือโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
ภาพกิจกรรม สถจ.อ่างทอง ลงพื้นที่รับทราบรายงานความคืบหน้าและติดตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.
ภาพกิจกรรม ทถจ.อด. เข้าร่วมการประชุมเพื่อประเมินในการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทอำนวยการฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.บึงกาฬ ร่วมจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าสะอาด
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565
ภาพกิจกรรม สถจ.อ่างทอง ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.
ภาพกิจกรรม สถจ.ปทุมธานี ออกพื้นที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ภาพกิจกรรม สถจ.ปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว
ภาพกิจกรรม สถจ.ปทุมธานี มอบโอวาทแก่ผู้ที่มารายงานตัวสายผู้บริหารและผู้บรรจุการแต่งตั้ง
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดงาน อุดรธานี วิถีคน วิถีควาย สืบสานตำนานควายไทยโบราณ
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาดในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจําปี พ.ศ.2565
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่สาธิตการจัดทำถังขยะเปียกให้กับประชาชนในเขตเทศบาล​ พร้อมตรวจเยี่ยม​ศูนย์​พัฒนา​เด็ก
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่สาธิตการจัดทำถังขยะเปียกให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จังหวัด​ยะลา
ภาพกิจกรรม สถจ.ปทุมธานี จัดประชุมผู้บริหาร อปท. และลงนาม MOU บริหารจัดการมูลฝอย
ภาพกิจกรรม สถจ.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา รับรายงานตัวข้าราชการสายงานผู้บริหาร​ จำนวน 3 คน และบรรจุใหม่ จำนวน 3 คน ของอปท.
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาสจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สถจ.กระบี่ ได้ดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้และผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฯ

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 215,690
  • 8