ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชันฯ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามถวายพระพรในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ภาพกิจกรรม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการ (ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน) และมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ
ภาพกิจกรรม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่สกลนคร
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามถวายพระพรในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ภาพกิจกรรม นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำโดยนางขนิษฐา บุญราช นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (ผู้รับมอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา) ร่วมลงนามสัญญาจ้างการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ เป็นครั้งที่ ๓
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามและแนะนำการดำเนินงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เทศบาลตำบลเขาพระงาม
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ เป็นครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 51,537
  • 4