ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีสาบานตนของอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ ๑๒๙
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารขยะรีไซเคิลฯ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในรายการ "เช้านี้ประเทศไทย" เพื่อสัมภาษณ์ในประเด็น วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่บุคลากรและสอดคล้องตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่บุคลากรและสอดคล้องตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม นายบุญแสง ชีระภากร ผู้อำนวยการป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าบรรยายแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่บุคลากรและสอดคล้องตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่บุคลากรและสอดคล้องตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๔๐ รูป เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่บุคลากรและสอดคล้องตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ร.๙
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่บุคลากรและสอดคล้องตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม นายโฮเวิร์ด วิลเลียมส์ ผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) ประจำประเทศไทย และนายอนุวัฒน์ คะเลิศรัมย์ ผู้ช่วยโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา เข้าพบนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่ออวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน-กปร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่บุคลากรและสอดคล้องตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 46,825
  • 6