ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงินการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมโครงการศาสตร์พระราชา (ตุ้มโฮมลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรมไทยนาอ้อ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีปิด (แชมป์กีฬา ๗ สี ๑ วอลเลย์บอล อุดมศึกษา ๒๐๑๘)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมการจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ใหม่ได้อย่างครบวงจร ณ บริษัท กรีน รับเบอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น และการถ่ายทอดความรู้การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา ต. พระธาตุ อ. แม่ละมาด จังหวัดตาก
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสร้างพื้นที่การเกษตรตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพึ่งตนเอง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ หัวข้อวิชา การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ ในโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)
ภาพกิจกรรม นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ Go Green Plus ๕ จังหวัด ๗ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ออกอากาศสดในรายการสภากาแฟ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลตำบลหัวกุญเเจ จังหวัดชลบุรี ที่เป็นตลาดที่เข้าร่วมโครงการตลาดรักษ์โลก (Green Market)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานแถลงข่าวงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี
ภาพกิจกรรม ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดภาคใต้
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดการสัมมนา การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยและการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง สำหรับผู้วางนโยบาย และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบปะและมอบนโยบายให้กับข้าราชการ พนักงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดภาคตะวันออก ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนที่ ๑

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 76,878
  • 142