ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมสนทนา ในรายการเช้าข่าวชัด โซเชียล ประเด็น การแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางสู่จังหวัดขอนแก่น เพื่อกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง (การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (กำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามแนวทาง (ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา)
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและแนวทาง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ภาพกิจกรรม นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ภาพกิจกรรม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ในประเด็น มุ่งสร้างท้องถิ่นไทย ให้เข้มแข็งโปร่งใส
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานตลาดสดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสามพราน
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนร่วมใจพัฒนา พื้นที่ต้นแบบการคัดแยกขยะต้นทางดีเยี่ยมระดับภาค
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแก
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางพร้อมคณะมูลนิธิปิดทองหลังพระ นำโดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างฝายสากอฯ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 48,875
  • 1