ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่น และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานแสดงศักยภาพของอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย ในงานประชุมสามัญชมรมกู้ภัยในเครือสว่างจิตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ ๘๖ ปี พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนฝ่ายคฤหัสถ์ถวายสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโครงการเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตประชุมสัญจรกับคณะกรรมการคณะธรรมยุต และคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุตทั้ง ๕ คณะ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานหลวงพ่อพร้า ๙๕ ปี ที่ได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (หลวงพ่อพร้า อัตตะสันโต) สร้างขึ้น
ภาพกิจกรรม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีต่อ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุนันทา (Smart and Classic)
ภาพกิจกรรม สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดการศึกษาธรรมศึกษา ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เทศบาลเมืองพิมลราช (ศูนย์รางวัลดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑) ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เทศบาลเมืองพิมลราช
ภาพกิจกรรม นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ ๓
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (คลินิกแก้หนี้)
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙๒ รางวัล
ภาพกิจกรรม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 80,684
  • 22