ข่าวกิจกรรมทถจ.กระบี่ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

จำนวนผู้เข้าชม 34