ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย ร่วมเสวนา เกี่ยวกับ "การนำนโยบายเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ"
 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เสวนาร่วมกับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เกี่ยวกับ "การนำนโยบายเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ" ณห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5

จำนวนผู้เข้าชม 32