ข่าวกิจกรรมทถจ.พังงา เข้าร่วมการประชุมการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่9/2565
 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน การประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2565 ทั้งนี้ นางสาวบานชื่น วิจิตรกานต์วงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

จำนวนผู้เข้าชม 14