ข่าวกิจกรรมทถจ.สตูล เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.บ้านควน
 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 พัยจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.บ้านควน อ.เมืองสตูล ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.153 ล้านบาท โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 16