ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมการประชุมกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
 วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วม การประชุมกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพฯ ปฏิบัติการ (ครั้งที่1) โดยมี นายวีระพงษ์ วีระนาคินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 58