ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) พื้นที่อำเภอท่าอุเทน ณ บ้านเลขที่ 40/3 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสว่าง ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฯ

จำนวนผู้เข้าชม 20