ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565
 วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมกับเทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ วัดอินทรประทานพร(พุทธสถานภูปอ) ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนผู้เข้าชม 29