ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สถจ.ยะลา จัดประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สถจ.ยะลา โดยมี นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 15