ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่6/2564
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่6/2564 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 30