ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์
 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์ (การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาด (ลัมปี สกิน) ครั้งที่5/2564 ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 45