ข่าวกิจกรรมทถจ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำ การรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อปท. ในพื้นที่จังหวัดสตูล
 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอเมืองสตูล และข้าราชการกลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำ การรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อปท. ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 60