ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา (ก.จ.จ.ยะลา) ครั้งที่ 8
 วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายปริญญา สมมาตย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา (ก.จ.จ.ยะลา) ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 47