ข่าวกิจกรรมทถจ.พังงา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค
 วันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา

จำนวนผู้เข้าชม 35