ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครพนม (ศปก.จ.) เพื่อติดตามและบริหารสถานการณ์ฯ
 วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครพนม (ศปก.จ.) เพื่อติดตามและบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชม 21