ข่าวกิจกรรมทถจ.อุทัยธานี ได้ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุทัยธานี (POC) กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพิจารณาการเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี การขออนุญาตเปิดสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

จำนวนผู้เข้าชม 20