ข่าวกิจกรรมนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีฯ พร้อม ทถจ.สตูล เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล สถ.
 วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผ่าน Web Conference สถ. พร้อมด้วย พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ผอ.กลุ่มงานฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 36