ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม ร่วมประชุมหารือแนวทางการประดับไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔
 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมหารือแนวทางการประดับไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๓ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชม 32