ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม ประชุมพิจารณาตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมพิจารณาตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโขงนที องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ชั้น ๒ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายมีชัย จงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.นครพนม เป็นประธานในการประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชม 37