ข่าวกิจกรรมสถจ.สตูล มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูลกล่าวรายงานพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 51