ข่าวกิจกรรมสถจ.สกลนคร จัดพิธีมอบเกียรติบัตร อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ แห่ง ณ ห้องประชุมธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๔ โดยมีนายจรัสพงศ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน

จำนวนผู้เข้าชม 43