ข่าวกิจกรรมสถจ.เลย จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม 42