ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทีมแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
 วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

จำนวนผู้เข้าชม 33