ข่าวกิจกรรมสถจ.สกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
 วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร โดย ผวจ.สกลนคร มอบหมายให้นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สกลนครเป็นประธานพิธีเปิด

จำนวนผู้เข้าชม 27