ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์และเยี่ยมชมหอศิลป์
 วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์และเยี่ยมชมหอศิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 27