ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ออกตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑
 วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรณพ คณานุรักษ์ ทถจ.นราธิวาส มอบนายนิรันดร์ ทองคุปต์ ผอ.กง.ส่งเสริมฯ ออกตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพื้นที่อำเภอร่วมประชุมทำความเข้าใจกับครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส

จำนวนผู้เข้าชม 21