ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา
 วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อมอบให้กับวัดในเขต เทศบาลตำบลยุโป จำนวน ๓ วัด ในวัดวันเข้าพรรษา ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จำนวนผู้เข้าชม 21