ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคหัด
 เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส โดยนายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหัดฯ ณ ห้องประชุมน้ำพราว ๑ โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้เข้าชม 154