ข่าวกิจกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุและแต่งตั้งวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑๖/๒๕๖๐ จำนวน ๖ ราย) และ (รอบที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๕๔ ราย) โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้โอวาท และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย พบปะและแนะนำหน้าที่ของ สถจ. และส่งตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ อปท.ที่เลือก

จำนวนผู้เข้าชม 120