ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และจัดตั้งกองกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ในสังกัด สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และจัดตั้งกองกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนผู้เข้าชม 178