ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดยะลา
 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น สถจ.ยะลา จัดประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สถจ.ยะลา โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 135