ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 82