ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ รร.ราชพัฒนา
 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สถจ.นราธิวาส โดย นางศิวพร ผดุงเดช นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนราชพัฒนา บ้านปีเหล็ง อ.มะรือโบออก จ.นราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 63