ข่าวกิจกรรมสถจ.สตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๒
 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๒ จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล โดยมีนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เป็นประธานในพีธีเปิดการอบรมดังกล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 71