ข่าวกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ สถจ.นครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และนิเทศการศึกษาฯ โครงการอาหารกลางวัน
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายพร กมลสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ รก.ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และนางเสาวลักษณ์ วงษ์ชาญศรี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และนายนิวัติ เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม คณะผู้บริหาร อปท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

จำนวนผู้เข้าชม 239