ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนราธิวาส
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 39