ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จ.นราธิวาส
 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส โดยนายวิเชียร ทองเอียด ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนราธิวาส และการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 10